Disclaimer

1. Aansprakelijkheid

Deze website van Qbuzz- waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Qbuzz en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

2. Koppelingen

Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan Qbuzz u aanvullende informatie verstrekken. Qbuzz en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

3. Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene vervoer voorwaarden, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Qbuzz voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene vervoervoorwaarden.

Qbuzz heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

In deze disclaimer wordt onder Qbuzz mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient.

4. Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Qbuzz of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qbuzz.

Deel dit bericht via social media

Je kunt niet meer reageren.